Portrett bilde

Historie

I 2004 så markedet for sensurarbeid svært lovende ut, og AtilF så dagens lys.

Dessverre viste det seg at etter få år endret alle universiteter og høgskoler praksis, og tillot ikke lenger sensurarbeid som næringsvirksomhet.

Hva gjør vi?

Sensur

Vi sensurerer fortsatt eksamensoppgaver og masteroppgaver, men omfanget er beskjedent.

Evaluering av søknader

Dette arbeidet gjøres primært i regi av SINTEF.

Foredrag

Foredrag innenfor forskjellige områder av informasjonssikkerhet, gjøres primært i regi av SINTEF.

Språkvask

Språkvask av engelsk eller norsk tekst, gjøres kun for utvalgte kunder.

Forskningsrådets Forskerpool

Bedrifter som er en del av SkatteFUNN-ordningen kan søke om å få bruke forskere fra Forskningsrådets forskerpool i 50 timer vederlagsfritt. Dette gjøres i regi av SINTEF.

Les mer om Forskningsrådets forskerpool
Anders Tvereggens veg 20, 7037 Trondheim